LinkedIn Twitter FB Instagram

BIRD OFFICE VERZEKERING

In samenwerking met AXA

Elke boeking is verzekerd door AXA

Bird Office en AXA bieden een multi-risk verzekering oplossing, automatisch geldig voor alle boekingen via bird-office.com, binnen de grenzen van de voorwaarden zoals vastgelegd in het contract.

Wat is dekking van de Vogelkantoor?

De verzekering heeft betrekking op alle gebruikers voor alle lichamelijke letsels, materiële en immateriële schade die zij kunnen veroorzaken tijdens een service geboekt via Bird Office. Bijvoorbeeld de verzekering zal betrekking hebben op :

beschadigde apparatuur

videoprojector, scherm, computer, koffiezetapparaat, printer, tafel, stoel...

Persoonlijke verwonding

Stel je voor dat een videoprojector op één van de deelnemers valt. De kosten die voortvloeien uit dit incident zullen worden gedekt.

A brand

Schade veroorzaakt door brand of water schade valt binnen de grenzen van de contractuele voorwaarden.

Wat moet ik doen om te worden gedekt?

Je hebt niks te doen ! De verzekering omvat automatisch alle Bird Office-reserveringen.

Wat is niet gedekt?

ZONDER VOORWAARDEN VOOR DE UITSLUITINGEN DIE UITGESLOTEN WORDEN GESTELD, ZONDER DE GARANTIE UITGEBREID:
 • Klachten over gebrek aan prestatie, onvoldoende prestatie of prestatie in relatie tot de technische specificaties die op de markt zijn vastgesteld;
 • De daaruit voortvloeiende financiële gevolgen:
  • van verduistering, fraude, frauduleuze creatie van persoonlijke dossiers
  • van de verboden overdracht van vertrouwelijke informatie, bedoeld in wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd "Informatiques et Libertés"
  • uitgevoerd door de verzekerde, zijn wettelijke vertegenwoordigers, zijn ambtenaren of met hun medeplichtigheid;
   • De gevolgen van niet-nakoming van de dienstverlening
   IN AANVULLING OP DE DOOR DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOORZIENE UITZONDERINGEN WORDEN EVENEENS UITGESLOTEN:
   • De gevolgen van een besluit of uitvoering door de verzekerde van de oplossingen die aan de cliënt zijn voorgesteld in de uitoefening van zijn beroep (deze moet vrijblijven van zijn keuze)
   • Financieel advies en audit, rijkdom beheer, investeringen of investeringen, en over het algemeen financiële engineering; deze laatste worden gedefinieerd door het beheer van de activa van een klant, individu of vennootschap, en voor de laatste, met inbegrip van haar bestuurders en van invloed op de structuur van haar kapitaal, de afstemming daarvan met een ander bedrijf, hetzij door fusie, spin-off, overname, overdracht van welke aard dan wel, financiering van eigen vermogen; en meer in het algemeen de activiteiten die onder een wettelijke verplichting vallen onder een specifiek verzekeringscontract, de uitoefening van een gereglementeerd beroep
   • De gevolgen die voortvloeien uit de levering van het product
   • Immateriële schade die het gevolg is van letsel of materiële schade

Aantal garanties en aftrekbaarheden

Aard van garanties Grenzen van garanties Franchises per claim
Alle consequente lichamelijke, materiële en immateriële verwondingen (behalve die bedoeld in de paragraaf "Overige garanties" hieronder) 7.500.000 € per jaar van
Inclusief :
 • Persoonlijk letsel
 • Opeenvolgend materiaal en immateriële schade gecombineerd

7.500.000 € per jaar van verzekering
7.500.000 € er jaar van verzekering

-
380 €
Andere garanties:
Onverschoonbare fout (persoonlijk letsel) (artikel 2.1 van de algemene voorwaarden) 2.000.000 € per jaar van verzekering en 1.000.000 € per claim 380€
Toevallige schade aan het milieu (alle schade gecombineerd)(Artikel 3.1 van de algemene voorwaarden 750.000 € per jaar van verzekering 10 %
Mini : 500 €
Maxi : 4.000 €
Niet-gevolglijke niet-materiële schade (artikel 3.2 van de Algemene Voorwaarden) 150.000 € per jaar van verzekering 3.000 €
Eigendoms schade
(onder voorbehoud van uitbreiding)
150.000 € per claim 10 %
Mini : 500 €
Maxi : 1.500 €
Reconstitutie van documenten / toevertrouwde media (volgens de speciale voorwaarden) 30.000 € per claim 1.200 €
Defensie (artikel 5 van de algemene voorwaarden) Inbegrepen in de garantie Afhankelijk van de aftrekbaarheid van de garantie
Remedies (artikel 5 van de algemene voorwaarden) 20.000 € per geschil Interventiedrempel : 380 €

Wat is een franchise?

Het is het bedrag dat in geval van een incident de verantwoordelijkheid van de verzekerde blijft.

Voor enige materiële of immateriële schade biedt de Vogelkantoor een aftrek van € 380

Veronderstel dat u computerapparatuur verwend, waarbij reparatiekosten van 1000 € worden betrokken. AXA betaalt dan 620 € van de vergoedingskosten en de rest, dwz 380 € (bedrag van de aftrekbaar), blijft op uw kosten.

Het aftrekbaar geldt niet voor alle lichamelijke schade (zie tabel van garanties en aftrekbaarheden).

Wat te doen bij incident?

Het klantenbedrijf (het betrokken bedrijf) en het partnerbedrijf (slachtoffer) moeten een rapport uitvoeren om maximaal 24 uur na de schade aan support@bird-office.com te sturen.

nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de nieuwtjes van Bird Office
We gebruiken cookies om ons verkeer te analyseren, onze site te verbeteren en uw browse-ervaring te optimaliseren. Door gebruik te maken van onze site of door te klikken op de knop "Ik accepteer", accepteert u ons cookiebeleid. Lees er meer over.