Wat gebeurt er als de klant langer in de ruimte wilt blijven van voorzien was?

Als u ruimte nog steeds beschikbaar is en als de klant langer dan voorzien in de zaal wilt blijven zal hij op de hoogte zijn van het excl. BTW bedrag per extra uur en zal dat bedrag gefactureerd worden.

Gelieve onze klantenservice op de hoogte te brengen op support@bird-office.com binnen een maximum van 7 kalenderdagen, zodat wij uw klant kunnen factureren en het verschuldigde bedrag aan u kunnen overmaken.