Wat dekt AXA verzekering?

De AXA verzekering die wij hebben dekt alle ongevalschades, materiële en immateriële schades naar aanleiding van een zakelijk evenement die door één van onze klanten belegd is. De verzekering zal bijvoorbeeld het breken van één van uw faciliteiten (videoprojector, scherm) of van uw tafels en stoelen dekken.

U heeft desalniettemin de verantwoordelijkheid om uw onroerend goed te laten verzekeren en om uw verzekering te vernieuwen. Vergeet niet dat wettelijke aansprakelijkheid verplicht is.

Wat de materiële en immateriële schades betreft is het limiet van de garantie tot 750 000€ per verzekeringsjaar, en de vrijstelling is van 380€ per schade. Wat ongevalschades betreft verzekeren wij tot 7 500 000€ per verzekeringsjaar maar zonder vrijstelling.

Vergeet niet dat de klanten die evenementen in uw zalen beleggen ook UW klanten zijn. Bird Office is maar een bemiddelaar tussen u en uw klanten.